اسکای فلایر

اسکای فلایر، به بازیکنان اجازه می‌ دهد تا حس پرواز را بدون نیاز به ماشین‌ های پرواز یا چمن‌ های هواپیما تجربه نمایند. این تجربه شبیه به پرواز با بالگرد واقعی است. بازی اسکای فلایر باعث تجربه‌ هیجان ‌انگیزی از پرواز و افزایش آدرنالین در بازیکنان می ‌شود. احساس آزادی در آسمان و تجربه ارتفاعات بالا برای آنها هیجان‌ انگیز خواهد بود.

توضیحات

اسکای فلایر، به بازیکنان اجازه می‌ دهد تا حس پرواز را بدون نیاز به ماشین‌ های پرواز یا چمن‌ های هواپیما تجربه نمایند. این تجربه شبیه به پرواز با بالگرد واقعی است. بازی اسکای فلایر باعث تجربه‌ هیجان ‌انگیزی از پرواز و افزایش آدرنالین در بازیکنان می ‌شود. احساس آزادی در آسمان و تجربه ارتفاعات بالا برای آنها هیجان‌ انگیز خواهد بود.

اسکای فلایر ساخت شرکت کشتی طلایی، یک دستگاه سرگرمی است که در آن افراد در کابین های دو نفره روی یک بازوی بلند قرار می گیرند و با چرخش و بالا رفتن، هیجان و سرگرمی را تجربه می کنند. در انتهای بازو، دو کابین دو نفره قرار دارد که معمولاً برای دو نفر طراحی شده اند. هر کابین دارای یک کمربند ایمنی است که از سقوط افراد در هنگام چرخش و بالا رفتن جلوگیری می کند.در مرکز بازو، یک موتور الکتریکی وجود دارد که بازو را می چرخاند.

سرعت چرخش بازو توسط موتور الکتریکی کنترل می شود و می تواند توسط اپراتور دستگاه تنظیم شود. هنگامی که دستگاه روشن می شود، بازو شروع به چرخش می کند. افراد روی صندلی ها نشسته اند و با چرخش بازو، به دور خود و به سمت بالا حرکت می کنند. این حرکت می تواند هیجان و سرگرمی زیادی را برای افراد فراهم کند.