خدمات شهری و مبلمان شهری

توضیحات

زیباسازی شهر و شهربازی همواره در بین کارشناسان مسائل شهری از دو بعد کارکردی و بصری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. «بعد کارکردی» به جنبه‌های عملکردی عناصر محیط و «بعد بصری» نیز به مقوله رنگ، فرم و ترکیب فضا و محیط می‌پردازد. بعد عملکردی عناصر، المان، مبلمان و طراحی‌های شهربازی و مناظر شهری که بیشتر با جسم و روح شهروندان تأثیرگذار است.

بنابراین محیطی زیبا است که انسان در آن هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی احساس آرامش و راحتی نماید. این زیبایی به عوامل و عناصری مثل کیفیت طراحی شهربازی ومحوطه سازی شهری، کیفیت مصالح به کار رفته در نماها، رنگ، رقص نور . فرم، معماری نور، روشنایی در شب، ضوابط مکانیکی و معماری نما، افق دید و کیفیت و کمیت فضای سبزمحیط ، المان‌ها و مونومان‌ها و همچنین تناسب حجم‌ها با محیط، پاکیزگی شهر، ترافیک، کیفیت تأسیسات زیر بنایی شهر، کیفیت و کمیت تبلیغات شهری … بستگی دارد.
اهداف و چشم‌اندازها
۱-شناسائی مراکز تفریحی شهرها .
۲-کوشش در جهت اعاده هویت صنعت ایرانی در شهرها و کشورهای دیگر .
۳-طراحی، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و آموزش و همچنین تجهیز واحدها در مناطق.
۴-طراحی ساخت وسایل بازی کودکان در پارک‌ها و شهرک‌های بازی.
۵-تدوین استانداردهای مربوطبه صنعت شهربازی و مراکزتجاری.
۶-طراحی دکوراسیون داخلی شهربازی برای بخش‌های دولتی و عمومی.
۷-طراحی مبلمان شهری اماکنمختلف مرتبط با شهربازی ها..